Stukkatøruddannelsen

Har du kunstnerisk sans - og er du god til at formidle den? Er du glad for at tegne, modellere og skabe noget smukt? Kunne du tænke dig at beskæftige dig med et stolt, sjældent og traditionsrigt håndværk? Så er stukkatøruddannelsen måske noget for dig.

Den danske kulturarv er spækket med stukkatørarbejde, og derfor er det vigtigt forsat at uddanne inden for området, hvis vi vil bevare vores kulturarv. En stukkatør er både en håndværker og en kunstner, da det ikke kun kræver teknisk kunnnen - en stukkatør skal nemlig også have historisk indsigt og forståelse for æstetikken på slotte, godser og herskabslejligheder. En stukkatør skal altså både have en håndværkers solide tilgang til tingene og en kunstners store armbevægelser og visioner.

Besøg Rubin Stuk & Søn og læs mere om stukkatørfaget

 

Stukkatøruddannelsens forløb

Der er forskellige måder at starte stukkatøruddannelsen på:

  • Start med grundforløb på skolen. Her starter du med at modtage SU, hvis du er over 18
  • Start med praktikforløb, dette forudsætter en praktikaftale med et praktiksted. Her modtager du elevløn fra første dag
  • Start med at komme i ny mesterlære, hvor du det første år er under oplæring hos en mester. Også her modtager du elevløn fra første dag

Fælles for disse tre opstartsmåder er, at du undervejs skal på skole for at have fag som fxmaterialeforståelse, tegningslære, matematik og arbejdsmiljø. Hele skoleforløbet udbydes på Teknisk skole i Haslev eller på de skoler, som har indgangen Bygge og anlæg.
På hjemmesiden www.elevplan.dk kan du læse mere om de enkelte fag, du som stukkatør vil komme i berøring med under skoleforløbet.

Uddannelsen tager 3 år og 9 måneder og afsluttes med en svendeprøve. Der er imidlertid mulighed for at forkorte uddannelsen, fx hvis du har en relevant uddannelse i forvejen eller hvis du er over 25 og har min. 2 års erhvervserfaring. Dette kan du læse mere om nedenfor og på www.ug.dk.

Du skal selv sørge for at finde praktikplads eller mesterlæreplads, som du også selv skal indgå aftale med. Skolen kan i nogen udstrækning hjælpe dig, men der er mange om buddet. Det er som stukkatør ikke muligt at komme i skolepraktik.
På hjemmesiden www.praktik.dk kan du læse mere om praktikpladssituationen og blive oplyst om, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever.

 

Adgangskrav til stukkatøruddannelsen

For at komme ind på stukkatøruddannelsen skal du have opfyldt din uddannelsespligt - dvs. min. 9. klasse på folkeskolen eller tilsvarende undervisning.

Hvis du i forvejen har en relevant uddannelse inden for branchen kan det være muligt at få godskrevet noget af stukkatøruddannelsen - altså at få merit. Dette afgører skolen, og derfor er det en god idé at henvende sig i god tid inden studiestart.

Er du over 25 og har min. to års erhverserfaring inden for branchen, kan det være muligt at komme ind på GVU - Grunduddannelse for voksne. Denne består af kurser og enkeltfag, som bliver sat sammen ud fra din erfaring. Dette er ligeledes skolens afgørelse.

 

På Uddannelsesguiden www.ug.dk kan du læse meget mere om stukkatøruddannelsen og de forskellige muligheder om kortere uddannelse, merit, økonomi, uddannelsessteder og lign.