Den moderne stukkatør

Ser man tilbage på det stukarbejde, som blev udført i tiden op til omkring 1850, blev det udført på stedet. Omkring 1870 gik man over til at udføre en del af arbejdet på værkstedet. Arbejdet blev herefter udført sådan, at man udfra en lermodel støbte dekorationen i gips. Denne metode gør sig fx også gældende hos billedhuggerne.

I dag arbejder stukkatøren med begge metoder alt efter opgavens art. De mange restaureringer af ældre tids stuk, som er fagets bærende arbejde i dag, kræver ikke blot en håndværksmæssig dygtighed, men tillige en kunstnerisk sans og evne til at tegne og modellere. At man også går ud fra at stukkatøren er bevidst om de forskellige stilskift indenfor arkitektur og skulptur gør, at faget rummer ikke så lidt mere end det rent håndværksmæssige. Derfor er arbejdsopgaverne også meget forskellige. Et stående svar fra stukkatørerne er derfor, at stukkatørarbejde er alt fra lakridspastiller til domkirker – og det siger jo ikke så lidt. 

Gips har ubegrænset anvendelighed, og det betyder altså en ubegrænsethed i stukkatørernes arbejde, da alt kan afformes. De største opgaver i dag er naturligvis restaureringsopgaver og vedligehold af tidligere tiders stuk. Først og fremmest i fredede bygninger men også i private boliger, hvor den skiftende smag har fået folk til at rive de forsænkede lofter ned igen, og give stukken nyt liv.

Læs meget mere om stukreparationer her 

 

Stukkatører er vigtige under byrenovering

De tragiske brande som i de senere år har ramt København, stiller store krav til stukkatørerne, idet det jo ikke blot drejer sig om en reparation, men i visse tilfælde om en genskabelse. Eksempelvis Slotskirken i København, hvor alle stukkatørfirmaet fra hele landet var involverede i restaureringen. Udover det rent arkitektoniske arbejde, har stukkatøren et samarbejde med stenhuggere, billedhuggere, keramikere samt industrien.

Stukkatørfaget et lille fag, der kan have svært ved at profilere sig, når tingene går stærkt. Ser man på fagets præstationer gennem tiderne, er det imidlertid tydeligt at stukkatøren har et stort virkefelt. Hvad stukkatørfaget og de andre små fag angår, er det intet mindre end en katastrofe, hvis de forsvinder. Hvis vi vil bevare vores smukke kulturelle arv, må disse håndværk opretholdes, for at kunne tage hånd om dem.

Se en eksempler på stukkatørfagets områder her