Stukkatørens historie

Udlændinge starter stukkens historie i Danmark

I de første ca. 400 år blev stukarbejdet udført af udenlandske stukkatører, først og fremmest fra Italien, Østrig og Tyskland. De fleste udenlandske stukkatører tog tilbage til deres hjemland, når arbejdet var udført.

Enkelte blev dog tilbage og byggede virksomheder op i Danmark. Blandt dem kan man nævne brødrene Claude og Étienne Le Coffre, som drev virksomhed her i landet fra ca. år 1669, hvor de arbejdede på Enkedronning Sophies slot, Sophie Amalienborg. Fra Wien kom Johan Christopher Sturmberg, hvis navn kendes arbejdet på Frederiksberg Slotskirke i 1708. Samtidigt arbejdede Enrico Brenno fra Tessin på Fredensborg Slot. Brenno blev, hvad stuk angår, ledende inden for de kongelige byggerier indtil sin død i 1745. Enrico Brenno antages desuden for at stå bag indkaldelsen af unge stukkatører fra udlandet.

Omkring 1750 – 1800 blev flere de unge stukkatører fra udlandet optaget i Københavns Murer- og Stenhuggerlaug.
 

Danskernes indtog i stukkatørfaget

De udenlandske mestre, som kom til landet, havde naturligvis behov for hjælp til arbejdets udførelse. Derfor begyndte mestrerne nu at udvælge danskere til at hjælpe med stukkatørarbejdet. Det var ikke nødvendigvis håndværkere, der blev valgt – vigtigst var det at finde folk, der havde håndelag for faget.

Dette blev grundlaget for den danske håndværkerstand, som fik betegnelsen ”Gipsere og stukkatører.” Vigtigt er det at påpege, at dette er to forskellige håndværk, som kræver forskellige kvalifikationer; en gipser kan ikke udføre en stukkatørs håndværk, men en stukkatør kan godt udføre en gipsers håndværk.

Stukkatøruddannelsen er meget bredt favnende og omfatter her i landet alle aspekter inden for faget. Dette hænger sammen med, at stukkatørfaget aldrig her i landet har været et stort fag, hvilket kan undre én, når man ser hvor meget arbejde stukkatørerne har udført på vores bygninger igennem de sidste 300 år. Det drejer sig jo ikke blot om indvendige udsmykninger, men i lige så høj grad om udvendige bygningsdekorationer, som jo også hører til stukkatørernes område. 

Læs meget mere om stuk her